Vålerenga Håndball

Visjon, verdier og mål

Visjon, verdier og mål

Byens beste håndballklubb og første valg for nærmiljø Bydel Gamle Oslo 

 

5-15

10 år med Vålerenga Håndball

Hovedfokus er barn og ungdom mellom 5 til 15 år. 

Samtidig skal vi alltid streve for at ha minst et seniorlag på toppnivå, gjelder 1 og 2 divisjon herrer og 2 divisjon damer. 

 

Målsetningen skal være at for hver sesong melde på våre juniorlag i nivå 1 seriespill og at disse skal komme så høyt opp som mulig og til A-sluttspill. 

 

Verdier

Klubbverdier

·         Folkelig

·         Frivillighet

·         Engasjement

·         Åpenhet

 

Lagverdier

·         Inkluderende

·         Morsomt

·         Utviklende

·         Felleskap

 

 

Visjon 

Vålerenga Håndball skal være det beste håndballalternativet i Oslo.

 

 

Hovedmål 

Vålerenga Håndball skal produsere og utvikle egne talenter som skal gå hele veien fra junior til senior og også forhåpentligvis bli i klubben lang tid.

 

 

Delmål

·         Etablere en stabil juniorvirksomhet med minimum 10 stykk juniorlag og et på vart enkelt alderstrinn, eksklusive håndballskolen. Mål skal alltid være år rekruttere 20 spillere pr lag.

·         Etablere herre og damelag i høyeste eller nest høyeste nivå for å skape forbilder for de yngre hvilket vil gjøre at egne talenter blir i klubben fra junior til senior.

·         Juniorspillere skal gis mulighet til utvikling og utvikling skal lede til rekruttering til regionale lag og nasjonale lag.

·         Tilby et meget godt sportslig tilbud til spillere fra 14 år for å beholde dem i klubben. Mulighet til satsing og mulighet til spill bare for moro.

·         Ekstern rekruttering av yngre spillere til elitelagene på dame og herresiden og tilby spilletid istedenfor lønn eller godtgjørelse. Vi vil tilby mulighet til å være et sprangbrett videre for unge spillere.

·         Utvikle og beholde trenere, styremedlemmer og andre ansvarspersoner gjennom kursing og tildeling av ansvarsoppgaver.

·         Rekruttere spillere fra nærliggende klubber som Nordstrand, Bækkelaget, Oppsal etc.

 

 

Vår grunn for å være til?

Vålerenga Håndball skal være klubben for alle, vi skal ha tilbud både til de som ønsker å satse og de som ønsker å spille for moro. Vi skal være tilstede og skape begeistring i nærmiljø. ”Dine barn er i gode hender” bør alltid være vårt motto. Klubben skal legge det til rette for spillere, trenere og andre ansvarspersoner.

 

 

Hvordan skal vi arbeide?

Vi bygger stein på stein og arbeider langsiktig

 

 

Vår forankring og vår virkelighetsoppfattning?

Klubben har sterkt forankring i nærmiljø, nesten samtlige spillere og trenere på juniornivå bor eller går i skole i nærmiljø. Håndballen ”konkurrerer” også i nærmiljø med VIF Fotball, Hockey, Innebandy og Basket om spillere i yngre alder.

 

Derfor må klubben være annerledes og ikke ha som mål å tjene penger på ungdomsvirksomheten med dyre kontingenter. Alle som ønsker å spille håndball skal også få lov til å gjøre det. Vi skal være en klubb som finner den beste løsningen for våre medlemmer.

 

 

Klubbens budskap og kommunikasjonsmål

·         Vi skal styrke definerte verdier hos klubb og lag.

 

Styret vil alltid stå til svars for det budskap vi formidler og kommunikasjon med og gjennom media og det skal alltid kanaliseres gjennom sittende styreleder og nestleder som taler for styret. Styreleder alternativt nesteleder ruter videre alle media forespørsler til rett person. Pressemeldinger, artikler og uttalelser på vegne av klubben skal alltid godkjennes av styret ved styreleder eller nestleder, de skal alltid være innen rammene for klubbens budskap og kommunikasjonsmål.

 

Mål og motto ved å arbeide mot media må være ”bedre med 2 hel sider enn 20 notiser”

 

Vi skal satse på yngre spillere, vi skal aldri bli en kjøpeklubb med høye personalkostnader og spillerkostnader.

Prinsipielt skal ikke klubben kjøpe spillere utav kontrakter, lokke med penger for å få spillere til klubben. Klubben skal heller ikke gi godtgjørelse som ikke oppfyller kravene fra myndigheter.

 

”Vi relanserer dugnadsånden i Norge” skal være en klubb motto.

 

Hvordan oppfattes klubben i media i dag?

·         Frivillighet

·         Stort engasjement

·         Tilstede i nærmiljø

 

Hvem kommuniserer vi til?

·         Nærmiljø fremst og hele Oslo

·         Klanen

·         Skoler i nærmiljø

·         Fremtidige spillere

·         Fremtidige trenere

·         Fremtidige bidragsytere

·         Mulige og eksisterende sponsorer

·         Publikum som liker håndball og publikum som ikke en liker håndball

 

Hvem kommuniserer vi gjennom?

·         Egen nettside (vif.no)

·         Nærmiljø aviser (Østkantavisa)

·         Regional avis (Dagsavisen, Aften)

·         TV/Radio (TV2, NRK)

·         Skoler (Jordal, Vålerenga, Kampen)

·         Vålerenga Idrettsforening

·         Våre medlemmer

·         Håndballforbund og Region Øst

·         Norsk Topphåndball for elitelag

·         Facebook

 

Hva skal vi kommunisere?

·         Klubben for alle

·         På spillerens premisser og tilretteleggelse for spillere

·         ”alle kan ikke bli fotballproff”

·         Vi gir alle en sjanse

·         Tilbud for de som ønsker å satse og de som ønsker å spille for moro

·         Norges mest populære håndballklubb

 

Hva skal kommunikasjonen bidra til?

·         Interesse

·         Engasjement

·         Publikum på kamper

·         Enklere spillerrekruttering både på junior og seniornivå

·         Rekruttering av ansvarspersoner

 

 

Elitesatsing

Opprettelse av eliteutvalg er en nødvendighet for utvikling av elitelag og spillere. Eliteutvalget er underlagt styret med mandat fra styret.

 

Herrelagets media profil pr dags dato (2010)

·         Håndballidolene

·         Bohemlaget

·         Litt trening

·         Frivillige

·         Spiller med hjerte og brenner for klubben

·         Spillerne gjør det for ungdommene

 

Vi må kunne kombinere bohem stemplet med å være kommersielle.

Ekstern spillerrekruttering av yngre spillere som får et likverdig sportslig tilbud som hvilket som helst annet elitelag i regionen.

 

Hvordan skal laget bygges?

·         I dag med eksisterende spillerstall

·         Må bygges gjennom yngre talenter

·         Stein på stein over tid

 

Hva skal laget kommunisere?

·         Håndballidolene (ref. artikel Aften)

·         Fortsatt bohemlaget som satser litt mer

·         Spillere som spiller til de yngre tar over

·         Spillere som klarer å kombinere jobb og studier med håndball

·         Fortsatt spillere som gjør det uten godtgjørelse og som gjør det for klubben

·         Åpenhet både i medgang og motgang

·         Norges mest populær håndballag

 

Hvordan skal det kommuniseres?

·         Gjennom utvalgte spillerprofiler

·         Spillerprofiler skal bruke å oppdatere sine profiler gjennom medier som Facebook og Twitter

o    Spillerprofiler må ha personlig kontakt med journalister innen ulike medier

·         Samarbeid med nærmiljø avis, krav om minimum to artikler i uken i utbytte mot drakt og bannerreklame.

·         Gjennom egen vif.no nettside og lagside

·         Regional avis som Dagsavisen, Aften

·         TV2, NRK

·         Norsk Topphåndball nettside

·         Norges Håndballforbund og Region Øst

 

(Målet er å skape profiler i laget, spillere på banen. Ikke profiler som ledere, trenere, styret)

 

Damesatsingen starter nå (2010) og skal være en del av samme satsning som elitesatsingen rundt herrelaget. Herre og damelaget skal gå hånd i hånd for og ikke skille ut eller differensiere herre og damesatsing. Både herre og dame skal vare tjent med en felles elitesatsing.

Da klubben har egne jentespillere så skal budskapet her være at vi satser på egne talenter.

 

Økonomi

Klubben skal alltid ha som mål å ha en egen kapital på minimum kr 500.000,-. Juniorlag skal oppmuntres til å spille mye cuper og om ønskelig flere seriespill i ulike alderstrinn hvis dommerkvoten tillater det.

 

Ansvarspersoner som styret etc. skal få dekket styrehonorar til kr 4.000,- og hvis nødvendig også kr 1.000,- for mobilutgifter.

 

Trenere og oppmenn skal gis godtgjørelse innen de rammer som er vedtatt, men klubben må også kunne dekke utgifter for trenere som overgår godtgjørelse så at ikke trener forlater klubben på grunn av at det koster trener å trene et lag. (dette gjelder primært trenere som ikke er foreldre til barn i lag)

 

Økonomien i klubben godkjennes av styreleder, økonomiansvarlig fører og nestleder kontrollerer.

 

Eliteutvalg

Målet for et eliteutvalg skal også være å få etablert en egen kapital på minimum kr 500.000,-. Eliteutvalget kan ikke pålegge klubben kostnader som overskrider utvalgets budsjett eller ikke er tatt opp i styret.

 

Halleie

Klubben bør aldri leie halltid, vi skal bruke de timer som gis til oss fra OIK i kommunale haller. Hvis klubben ikke får tilstrekkelig med halltid kan styret vurdere å leie hall.

 

 

Vålerenga Håndball – klubben for alle!

 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift