Saksliste og sakspapirer til årsmøtet i Vålerenga Håndball

Årsmøtet avholdes i Jordalhallen 27.03.2017 kl 18.

Til medlemmer i Vålerenga Håndball

Oslo, 14.03.2017

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Vålerenga Håndball

Styret viser til innkalling til årsmøte av 22.02.2017.

Årsmøtet avholdes den 27.03.2017 kl 18 i Jordalhallen.

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle klubbens årsberetning

Sak 9: Behandle klubbens regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Det har ikke kommet inn noen forslag som skal behandles av årsmøtet

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift

Sak 13: Vedta klubbens budsjett

Sak 14: Vedtak av ajourført lov etter godkjenning av Oslo Idrettskrets 14. februar 2017

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1 Styreleder

15.2 Nestleder

15.3 Øvrige styremedlemmer

15.4 Varamedlemmer

15.5 To revisorer

15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7 Leder av valgkomiteen

15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9 Varamedlem til valgkomiteen

 

 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Styrets forslag til forretningsorden

  • Klubbens årsberetning

  • Regnskap med revisors beretning

  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

  • Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift

  • Styrets forslag til budsjett

 

Med vennlig hilsen
styret i Vålerenga Håndball

Tilbud

Aktuelt

Håndballskole flyer

Støtt klubben!

Grasrotandelen logo

Ved å tilknytte Vålerenga håndball som din
grasrotmottaker, vil vi få 7 prosent av alt du 
spiller for hos Norsk Tipping.

Tilknytt deg med vårt organisasjonsnummer: 
Send GRASROTANDELEN 979661711 til 2020 
(SMS-tjenesten er gratis).

 

Sosiale medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift