Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Vålerenga Håndball

Styret viser til innkalling til årsmøte av 14.2.2018. Årsmøtet avholdes den 14.3.2018 kl. 18 i Jordalhallen.

Under følger saklisten for årsmøtet.

 

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100 og treningsavgift.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder

  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

  3. To revisorer

  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

  5. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Årsberetning for klubben

  • Regnskap

  • Eventuelle forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

  • Styrets forslag til medlemskontingent

  • Styrets forslag til budsjett

 

 

Med vennlig hilsen
styret i Vålerenga Håndball

Tilbud

Aktuelt

Håndballskole flyer

Støtt klubben!

Grasrotandelen logo

Ved å tilknytte Vålerenga håndball som din
grasrotmottaker, vil vi få 7 prosent av alt du 
spiller for hos Norsk Tipping.

Tilknytt deg med vårt organisasjonsnummer: 
Send GRASROTANDELEN 979661711 til 2020 
(SMS-tjenesten er gratis).

 

Sosiale medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift